فروش اکانت استیم

باسلام

دوستانی که واقعآ قصده فروش اکانت استیم خود را دارند این مسئله را در نظر بگیرند که فرد خریدار ممکن است از تمام بازی هایی که شما در اکانت دارید قصده استفاده نداشته باشد و بازیهایی که شما در اکاننتان دارید صرفآ مطابق میله شما خریداری شده و ممکن است فرده دیگری به بعضی از بازیهای شما علاقه ای نشان ندهد بنابراین لطفآ روی بازیهایی از اکانت قیمت گذاری کنید که عوام پسند باشد

نکته: قیمت پاینتر اکانت رابطه مستقیم با فروش سریعتر اکانت شما دارد

فرم فروش اکانت استیم

مرحله 1 از 3

33%
  • به فارسی بنویسید
  • درصورتی که اکانت تلگرام یا واتساپ نداشتید شماره ثابت را وارد نمایید